Šta je kriptografija i čime se bavi?

Kriptografija je nauka koja se bavi metodima čuvanja tajnosti informacija. Kada se lične, finansijske, vojne ili informacije državne bezbednosti prenose sa mesta na mesto, one postaju ranjive na prisluškivačke taktike. Ovakvi problemi se mogu izbeći kriptovanjem (šifrovanjem) informacija koje ih čini nedostupnim neželjenoj strani.

Slika preuzeta sa: https://kriptografijaa.files.wordpress.com/2018/01/kljuc.jpg?w=396&h=277 

Šta je kriptografija i čime se bavi?

Kriptografija je nauka koja se bavi metodima čuvanja tajnosti informacija. Kada se lične, finansijske, vojne ili informacije državne bezbednosti prenose sa mesta na mesto, one postaju ranjive na prisluškivačke taktike. Ovakvi problemi se mogu izbeći kriptovanjem (šifrovanjem) informacija koje ih čini nedostupnim neželjenoj strani.

Slika preuzeta sa: https://kriptografijaa.files.wordpress.com/2018/01/kljuc.jpg?w=396&h=277